Kojaram Choudhary

PG,B.ed,English 9314276190

Naresh Yogi

PGDCA,B.A,Coordinator 9214276190
Name

Sher Singh Gurjar

PG,Bed,Mathematics 9214276190

Mahesh Chand Saini

PG,Bpharma,Biology 9214276190

Asharam Jat

PG,B.ed,Geography 9214276190

Dinesh Singaria

PG,B.ed,Chemistry 9214276190
Name

Jitendra Kumar

Btech,Physics 9214276190

Hemraj Choudhary

PG,B.ed,English 9214276190

Sameer Gupta

Btech,Mathematics 9214276190

Sunil Kumar Meena

PG,B.ed,Chemistry 9214276190

Raj Kumar Singhal

PG,B.com,Accountancy 9214276190

Radha Mohan

PG,B.ed,Hindi 9214276190

Manju Verma

PG,B.ed,Sanskrit 9214276190

Pawan Kumar Gupta

PG,B.ed,Social Science 9214276190

Bhawani Singh Charan

PG,B.ed,English 9214276190

Manish Kumar Jain

Btech,Mathematics 9214276190

Kailash Kumar

Btech,Science 9214276190

JP Sharma

M.tech,Physics 9214276190

Ramvilash Sharma

PG,B.ed,Agriculture 9214276190

Rekha Prajapat

MA,Mathematics 9214276190

Rishika Singh

Msc,Biology 9214276190

Ritu Chitkara

PG,B.ed,Home Science 9214276190

Kulveer Singh

PG,BCA,Computer 9214276190

Sapna Sharma

PG,BA,Science 9214276190

Shalini Jain

PG, BA,EVS 9214276190

Sukhveer Singh

Btech,English 9214276190

Sumit Tyagi

Bpharma,Social Science 9214276190

Jyoti Asoliya

PG,B.ed,Science 9214276190

Sunita Sharma

PG,B.ed,Hindi 9214276190

Yogesh Mahawar

PG,Drawing 9214276190

Hemraj Bairwa

PG,B.ed,Chemistry 9214276190

Dinesh Kumar Bairwa

PG,B.ed,Sanskrit 9214276190

Pooja Sharma

PG,BSTC,Mathematics 9214276190

Chanda Shrimal

PG,B.ed,Hindi 9214276190

Gopal Jangid

PG,B.ed,Hindi 9214276190